• responsive slider
  • pano3
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7Inhaber:
Karl-Heinz Glaser
Adresse:
Kutsch- & Reittouristik Glaser
Hinterdorf 57
06493 Harzgerode
OT Dankerode
Telefon:
03 94 84 / 40 515
Telefax:
03 94 84 / 42 843
eMail:
stiefelknecht@t-online.de

Privacybeleid van Facebook

Onze website maakt gebruik van de functies van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt met Facebook-plug-ins, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-servers. Gegevens worden al overgedragen naar Facebook. Als u een Facebook-account hebt, kunnen deze gegevens eraan gekoppeld worden. Als u deze gegevens niet aan uw Facebook-account wilt toewijzen, logt u uit bij Facebook voordat u onze pagina bezoekt. Interacties, met name het gebruik van een commentaarfunctie of het klikken op een "Vind ik leuk" of "Delen" knop worden ook doorgegeven aan Facebook. Meer informatie op https://www.facebook.com/about/privacy .


ontkenning

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof heeft gehandeld nalatigheid schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Referenties en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk was om dit te doen om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen onze eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals op bijdragen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt of om licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video sequenties en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet alleen worden getrokken op basis van de loutere vermelding! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. privacy
Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - toegestaan ​​zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.